INDIGESTAT

tenir la panxa bruta SV, indigestar-se / haver patit una indigestió (Fr, *)

No li donis més xocolata, que té la panxa bruta (També s’usa amb el nom ventrell)

posar-se-li malament (a algú) (p.ext.), caure malament (a algú) (p.ext.), assentar-se-li malament (a algú) (p.ext.), tornar a la boca (p.ext.), embaràs del ventrell (p.ext.)