INDIGESTAR-SE

assentar-se-li malament (a algú) SV, alguna cosa, no fer profit al cos (IEC)

He menjat alguna cosa que se m’ha assentat malament i tinc mal de panxa / El sopar se li ha assentat molt malament (S’usa normalment amb noms que denoten àpats o menjars com a subjecte i també amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial)

posar-se-li malament (a algú), caure malament (a algú)

assentar-se-li bé (a algú) (ant.), fer profit (a algú) (ant.), fer bon ventrell (a algú) (ant.), tenir la panxa bruta (p.ext.), tenir un racó (p.ext.), tornar a la boca (p.ext.), embaràs del ventrell (p.ext.)

caure malament (a algú) SV, fer mal profit, perjudicar el cos (A-M)

Els greixos cauen malament a la gent gran / Un panxó de prunes li va caure malament (S’usa normalment amb noms que denoten àpats o menjars com a subjecte i també amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial)

assentar-se-li malament (a algú), posar-se-li malament (a algú)

caure bé (a algú) (ant.), fer profit (a algú) (ant.), fer bon ventrell (a algú) (ant.), tenir la panxa bruta (p.ext.), tenir un racó (p.ext.), tornar a la boca (p.ext.), embaràs del ventrell (p.ext.)

posar-se-li malament (a algú) SV, fer mal profit, perjudicar el cos

El sopar se li va posar malament / Els macarrons se li han posat malament (S’usa normalment amb noms que denoten àpats o menjars com a subjecte i també amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial)

caure malament (a algú), assentar-se-li malament (a algú)

posar-se-li bé (a algú) (ant.), fer profit (a algú) (ant.), fer bon ventrell (a algú) (ant.), tenir la panxa bruta (p.ext.), tenir un racó (p.ext.), tornar a la boca (p.ext.), embaràs del ventrell (p.ext.)