INDIFERENTMENT

ni mai SConj, resposta de despit a una negativa / expressió per a donar entenent que tant se’ns en dóna que una cosa no sigui o s’esdevingui / exclamació de menyspreu i d’impaciència amb què es contesta a una negativa, com si diguéssim: «Tant se val! Tant de bo!» (R-M, IEC, A-M)

No vols deixar-me els teus apunts? Ni mai! Ja trobaré qui me’ls deixarà / Si no vols venir, ni mai! / M’han dit que no podrà venir, ni mai! (R-M, EC, *)

tant és…com, tant se val…com