INDETERMINAT

entre Tots Sants i Manresa SP, expressió usada quan hom no sap la situació exacta d’algun lloc

—Tu saps per on para aquest poble?Doncs, mira: entre Tots Sants i Manresa

allà on sant Pere va perdre l’espardenya (p.ext.), a les quimbambes (p.ext.)