INDEPENDENTMENT

al marge de SP, independentment d’alguna cosa (R-M)

Al marge del que pugui passar cal prendre una posició definida; els esdeveniments no han d’influir en les nostres conviccions / Deixant aquestes consideracions al marge, crec que has fet el més correcte (El complement és opcional) (R-M, *)

a part de, sense perjudici de, al costat de

fora d’això (p.ext.)

pel seu compte SP, d’una manera independent, amb independència

En Joan treballa pel seu compte i no ha de donar explicacions a ningú (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

per lliure

prendre per son vent (p.ext.), per si mateix (p.ext.), anar a la seva (p.ext.), anar sense caminadors (p.ext.), fer del seu cap (p.ext.)

sense perjudici de SP, sense per això deixar de, sense que això sigui obstacle per a / sense que impliqui menyspreu de (IEC, EC)

Avui pots fer festa, encara que no et toqui, sense perjudici de fer-ne també demà que és el teu dia lliure; tenim poca feina / I això, sense perjudici de la jurisdicció del rei (També s’usa amb la forma sens perjudici de. El complement és opcional) (R-M, EC)

al marge de

en perjudici de (ant.)