INDEMNITZACIÓ

danys i perjudicis SCoord, indemnització que té per finalitat restablir la situació anterior a l’acte lesiu produït per dol, negligència o morositat en el compliment de les obligacions (EC)

Ha demanat danys i perjudicis a l’empresa perquè la màquina amb què treballava al moment de l’accident no estava en bones condicions

tirar (algú) pels tribunals (p.ext.)