INDEMNE

caure de potes com els gats SV, sortir bé de les dificultats / escapar-se il·lès d’un greu perill o una greu desgràcia / expressió per a indicar que hom té molt bona sort, surt ben parat d’accidents, situacions difícils, etc. (R-M, EC, EC)

S’ha salvat de la crisi, ha caigut de potes com els gats / Estic d’acord que amb aquest afer caurem de potes (També s’usa amb les formes caure de quatre potes com els gats i caure de potes) (*, R-M)

sortir al pas (d’alguna cosa), bo i sa, sa i estalvi, sana i salva

sortir al pas (d’alguna cosa) SV, sortir bé de les dificultats

Ha sortit al pas d’aquella forta crisi per la qual estava passant / El Barça va sortir al pas de la mala temporada de l’any passat

caure de potes com els gats, fer la viu-viu, passar la maroma