INDEFUGIBLEMENT

sense excusa SP, ineludiblement / sense que s’admeti justificació d’un acte o d’una omissió (R-M, A-M)

Cal anar-hi sense excusa; no podem quedar malament amb ell (R-M)

sens falta, per força, no tenir altres tornes, no tenir altre remei