INDEFENS

no tenir on girar els ulls SV, no tenir protecció, no saber com defensar-se (A-M)

Quan es va veure en aquella situació perillosa no tenia on girar els ulls

tenir les hores comptades (p.ext.), tenir un dogal al coll (p.ext.)