INDEFECTIBLEMENT

a la curta o a la llarga SCoord, indefectiblement / expressió que indica que una cosa s’esdevé sense fallar, sia immediatament, sia en un temps més llunyà (R-M, *)

Ja veureu com a la curta o a la llarga em donareu la raó / A la curta o a la llarga haurem d’adobar aquestes bigues (R-M)

tard o d’hora, un dia o altre

a tota esdevinença SP, [estar] dispost a afrontar totes les conseqüències (A-M)

Els seus pares no acceptaven el matrimoni, però ells es van casar a tota esdevinença

passi el que passi

a totes passades SP, sense que res pugui evitar alguna cosa / sense condicions, absolutament (R-M, EC)

A totes passades va voler que ens quedéssim; no ens va deixar marxar / Va voler a totes passades que jo fes nit allí (R-M, EC)

sigui com sigui, de totes maneres

de totes passades (v.f.)

així com així SAdv, tant si és una cosa com altra / de totes maneres (R-M, IEC)

No cal que el convidis; així com així és capaç de no voler venir / És igual que li ho diguis; així com així farà el que voldrà / Ho haurà de fer així com així, no té altra solució (R-M, R-M, *)

ça com lla

sigui com sigui (p.ext.), de totes maneres (p.ext.)

[Cat., Val. (A-M)]

ça com lla SAdv, de qualsevol manera que sigui / de qualsevol manera com sigui, sigui com vulgui (R-M, EC)

No t’escarrassis a protestar; ça com lla no tindràs altra sortida que fer-ho sol / Li era igual el que diguessin; ça com lla, pensava declarar la veritat (R-M)

tant sí com no, de totes maneres, així com així, de llevant o de ponent

caigui qui caigui O, no importar les conseqüències (R-M)

La reforma d’aquests estatuts s’ha de tirar endavant caigui qui caigui. No hem de fer cas dels interessos particulars / Hem d’aplicar estrictament la llei, caigui qui caigui (També s’usa amb la forma caigués qui caigués) (R-M)

peti qui peti, costi el que costi

per grat o per força (p.ext.), si li pesa o li plau (a algú) (p.ext.)

costi el que costi O, sense que res ho pugui evitar (R-M)

Costi el que costi vol ésser actor; no l’en dissuadiran / Costi el que costi, hem de presentar-nos-hi demà mateix / Volien la llibertat costés el que costés (També s’usa amb la forma costés el que costés) (R-M, R-M, *)

passi el que passi, a tot preu, caigui qui caigui, peti qui peti, de totes maneres, a qualsevol preu

de llevant o de ponent SCoord, de totes maneres; sia com sia; sens falta (A-M)

De llevant o de ponent nosaltres marxarem d’aquí quan ens vingui de gust

de totes maneres, ça com lla, de qualsevol manera

tant si vol com si no vol (p.ext.), per activa i per passiva (p.ext.)

de qualsevol manera SP, inevitablement / tant si és una cosa com l’altra (R-M, *)

No cal que us molesteu a avisar-me perquè de qualsevol manera ja sé que hi haig d’anar (R-M)

de llevant o de ponent, de tronc o de bronc, en qualsevol cas

per activa i per passiva (p.ext.)

de totes maneres SP, tant si és una cosa com l’altra (R-M)

És probable que s’enfadi, però, de totes maneres, val més dir-li-ho de seguida (R-M)

sigui com sigui, costi el que costi, per sí o per no, de llevant o de ponent, ça com lla, mal que mal, vingui el que vingui, mal que bé, en qualsevol cas, sigui com vulgui, a totes passades, tant sí com no

de tota manera (v.f.), així com així (p.ext.)

de tronc o de bronc SCoord, d’una manera o d’una altra, sia com sia (A-M)

Ho haurà de fer de tronc o de bronc

de qualsevol manera, sigui com sigui

de troncs o de broncs (v.f.)

en qualsevol cas SP, fórmula que s’usa per a indicar tant si és una cosa com l’altra

Jo crec que et trucarà; però, en qualsevol cas, si no t’ha telefonat dimecres, fes-ho tu

sigui com sigui, de totes maneres, de qualsevol manera, en tot cas

en tot cas SP, sense excusa (A-M)

En tot cas telefoneu-li / En tot cas, heu de venir obligatòriament cada dijous (EC, *)

passi el que passi, tota vegada que, en qualsevol cas

en tots els casos (p.ext.)

mal que bé SAdv, fórmula que s’usa per a indicar indefectiblement / al cap i a la fi (R-M, IEC)

No cal que busquis excuses; mal que bé hi hauràs d’anar (R-M)

passi el que passi, al cap i a la fi, de totes maneres, per sí o per no

mal que mal SAdv, en qualsevol cas / fórmula que s’usa per a indicar tant si és una cosa com l’altra (R-M, *)

Aquest temps calorós fa molta set; però, mal que mal, la beguda que prefereixo és l’aigua fresca (R-M)

passi el que passi, de totes maneres, per sí o per no, en qualsevol cas

passi el que passi O, en qualsevol circumstància (R-M)

M’ho va confiar a mi i passi el que passi jo compliré el seu encàrrec / Passi el que passi, demà he d’anar a veure l’Andreu / Li va prometre que passés el que passés sempre es recordaria d’ella (També s’usa amb la forma passés el que passés) (R-M, R-M, *)

per sí o per no, sigui com sigui, mal que mal, vingui el que vingui, mal que bé, a tot preu, a tota esdevinença, costi el que costi, en tot cas, peti qui peti

per sí o per no SCoord, tant en un cas com en l’altre (R-M)

Quedem que per sí o per no vindràs a avisar-me; així ens entendrem millor i podrem decidir (R-M)

de totes maneres, passi el que passi, sigui com sigui, ça com lla, mal que mal, vingui el que vingui, mal que bé

peti qui peti O, no importar les conseqüències (R-M)

Cal emprendre aquesta reforma sense contemplacions, peti qui peti; ja s’ha transigit massa (R-M)

caigui qui caigui, passi el que passi, costi el que costi, tant si plou com si fa sol

si li pesa o li plau (a algú) (p.ext.)

prest o tard SCoord, expressió que indica que una cosa s’esdevé sense fallar, sia immediatament, sia en un temps més llunyà (EC)

Prest o tard vindrà a veure’t

tard o d’hora

si li pesa o li plau (a algú) SCoord, tant si li agrada com no (A-M)

Com que el metge li ha dit que faci repòs absolut, la farem estar a casa si li pesa o li plau / Faràs això si et pesa o si et plau (També s’usa amb la forma si li pesa o si li plau (a algú)) (*, Fr)

tant si vol com si no vol, per grat o per força

peti qui peti (p.ext.), caigui qui caigui (p.ext.)

sigui com sigui O, en qualsevol circumstància (R-M)

No cal pensar-s’hi més; sigui com sigui, cal anar a recollir el paquet avui; demà serà tancat / Hem d’aconseguir que ens torni aquells escrits sia com sia (També s’usa amb la forma sia com sia) (R-M, *)

passi el que passi, en qualsevol cas, de totes maneres, de tronc o de bronc, a totes passades, sigui com vulgui

així com així (p.ext.)

sigui com vulgui O, tant si és una cosa com si és l’altra (IEC)

Sigui com vulgui, tu has de venir amb nosaltres a la platja

sigui com sigui, de totes maneres

tant sí com no SAdv, costi el que costi, de tota manera / de tota manera, independentment de tot (IEC, EC)

Volia anar a París tant sí com no / Va cantar tant sí com no (EC, *)

ça com lla, de totes maneres

tant si plou com si fa sol SAdv, sense res que ho pugui impedir (R-M)

Quan ell vol alguna cosa, tant si plou com si fa sol, ha d’obtenir-la; no para de lluitar (R-M)

peti qui peti

tard o d’hora SCoord, expressió que indica que una cosa s’esdevé sense fallar, sia immediatament, sia en un temps més llunyà (EC)

No sé per què trigues tant a posar-t’hi; tard o d’hora ho hauràs de fer / Tard o d’hora tot se sabrà / Ens ho dirà, més tard o més d’hora, no pateixis (També s’usa amb la forma més tard o més d’hora) (R-M, EC, *)

prest o tard, a la curta o a la llarga, un dia o altre

tira pel cap que vulguis O, sense alternativa / fes el que vulguis (R-M, IEC)

Tira pel cap que vulguis, que quan és necessària una operació, cal fer-la (R-M)

un dia o altre SCoord, indefectiblement / expressió que indica que una cosa s’esdevé sense fallar, sia immediatament, sia en un temps més llunyà (R-M, *)

Un dia o altre hauràs de resoldre la teva situació laboral; les condicions en què treballes no es poden permetre (R-M)

tard o d’hora, a la curta o a la llarga

un dia (p.ext.)

vingui el que vingui O, en qualsevol circumstància / expressió per a indicar decisió ferma de fer una cosa, encara que sigui perillosa (R-M, A-M)

No sé què diran els teus pares, però, vingui el que vingui, tu has de procurar acabar la carrera, ja que t’agrada tant / Es van prometre que mai no se separarien vingués el que vingués (També s’usa amb la forma vingués el que vingués) (R-M, *)

passi el que passi, de totes maneres, per sí o per no