INCULPAT

dur-se’n les encarregades SV, ésser inculpat injustament / ésser atribuïda a algú la culpa d’alguna cosa (R-M, IEC)

No sé qui ho ha fet, però jo no vull dur-me’n les encarregades (R-M)

pagar just per pecador, pagar els plats trencats, pagar la festa, carregar-se-la

donar les encarregades (a algú) (inv.), ésser el sac dels cops (p.ext.), ésser l’ase dels cops (p.ext.), dur-se’n les tornes (p.ext.), ploure sobre mullat (p.ext.)