INCREMENTAR

sortir com els bolets SV, augmentar en gran nombre

Des que ha canviat de casa, els problemes han sortit com els bolets

créixer com els bolets