INCORREGIBLE

ésser incurable SV, dit d’una persona de qui hom suposa que no canviarà mai els seus hàbits

No ha perdut el sentit de l’humor tot i que fa pocs dies que va morir el seu marit, és incurable

no tenir cura, no tenir esmena

ésser un cas perdut SV, dit d’un esdeveniment, respecte al qual no es pot alterar l’ordre de les coses, o d’una persona, respecte a qui no es pot canviar el tarannà

La meva carrera ja és un cas perdut: no me la trauré aquest any / El teu germà és un cas perdut: no és capaç de centrar-se i trobar feina

no tenir cura

ésser un cas com un cabàs (p.ext.), ésser un trasto (algú) (p.ext.), ésser una calamitat (algú) (p.ext.)

no tenir cura SV, no poder canviar de tarannà (R-M)

Continua fent el dropo com sempre; no té cura (R-M)

ésser incurable, no tenir esmena, ésser un cas perdut