INCONTINÈNCIA

fer-s’ho a sobre SV, fer de ventre i orinar sense abaixar-se els pantalons o les calces, o bé sense preparar-s’hi / dit d’aquelles persones, normalment nens o malalts, que tenen incontinència (EC, *)

Tenia tanta por que s’ho va fer a sobre / Li han de donar el menjar i s’ho fa tot a sobre, ha quedat com un vegetal (També s’usa amb el quantificador tot en posició postverbal i amb la forma fer-s’ho al damunt)

fer les necessitats (p.ext.)