INCONSISTENT

agafat amb pinces SA, començat, sense estar ni desenvolupat ni acabat

Tinc la lliçó agafada amb pinces / Necessito més temps per desenvolupar el projecte, només està agafat amb pinces (EC, *)

no poder-se agafar ni amb pinces

castell de cartes (p.ext.)

no poder-se agafar ni amb pinces SV, no tenir consistència (R-M)

Les raons que dóna no es poden agafar ni amb pinces; es veu d’una hora lluny que són mentida (R-M)

agafat amb pinces, no tenir solta ni volta, no tenir cap ni peus (alguna cosa), no poder-se agafar per enlloc

no poder-se agafar per enlloc SV, no tenir consistència (R-M)

Ha sortit amb uns arguments que no es poden agafar per enlloc; els hi rebatran de seguida (R-M)

no anar enlloc, no tenir solta ni volta, no tenir cap ni peus (alguna cosa), no poder-se agafar ni amb pinces

raons foradades (p.ext.), raons de peu de banc (p.ext.), raons del pont de Lleida (p.ext.)

paper de fumar SN, es diu d’una cosa molt inconsistent

Els cartells de la festa major no van durar gaires dies perquè eren molt prims: eren fets amb paper de fumar / Les parets d’aquest pis semblen de paper de fumar. Se senten tots els sorolls

de fira

de nyigui-nyogui (p.ext.)