INCONSIDERADAMENT

surti el que surti O, inconsideradament / d’una manera inconsiderada, sense consideració (Fr, *)

Sempre actua surti el que surti, no rumia prou el que ha de fer / Hi aniria sortís el que sortís / Surti com surti, has d’estar orgullós d’haver participat en un projecte com aquest (També s’usa amb les formes sortís el que sortís i surti com surti)

passi el que passi, caigui qui caigui, peti qui peti