INCONGRUENT

anar-se’n de santificat a matines SV, canviar de conversa d’una manera incongruent; passar d’un tema a l’altre sense il·lació o motiu (A-M)

Li costa molt centrar-se en un sol tema: sempre se’n va de santificat a matines

anar de glorificat a matines, saltar d’una cosa a l’altra

sortir amb estirabots (p.ext.)

[Emp. (A-M)]

no compondre (amb alguna cosa) SV, es diu d’una cosa que és incongruent o no admet comparació amb una altra (IEC)

El teu capteniment d’avui no compon amb la teva manera d’ésser / Què compon això amb allò? (EC, Fr)

no treure cap a res (p.ext.), no venir al propòsit (p.ext.)

sortir amb estirabots SV, dir coses que no vénen al cas, que són incongruents

Sempre surt amb estirabots / Surt amb cada estirabot! (També s’usa amb els verbs de moviment anar, saltar, venir, etc. i amb els indefinits algun, cada, un, etc. precedint el nom en singular) (IEC, EC)

venir al cas (ant.), no treure cap a res (p.ext.), no fer al propòsit (p.ext.), no venir al propòsit (p.ext.), anar-se’n de santificat a matines (p.ext.)