INCONDICIONALMENT

a tot preu SP, sense que res es pugui oposar a alguna cosa (R-M)

A tot preu va voler marxar sense sopar; no el van poder convèncer de quedar-se / Voler reeixir a tot preu / Volien aconseguir la llibertat a tot preu (R-M, IEC, Fr)

costi el que costi, passi el que passi

del tot SP, incondicionalment / absolutament, sense exceptuar res (R-M, *)

Es va posar del tot a la meva disposició / Era un bidell que estava del tot pels professors (R-M)

en tot i per tot, en cos i ànima, sense reserves

en tot i per tot SCoord, enterament / absolutament, sense exceptuar res (R-M, EC)

Es va oferir en tot i per tot a ajudar-nos / Pots comptar amb mi en tot i per tot (R-M, EC)

del tot, sense reserves, en cos i ànima

retre’s a discreció SV, retre’s deixant que el vencedor decideixi les condicions (IEC)

Van haver de retre’s a discreció perquè no tenien cap avantatge a l’hora de negociar la derrota / La batalla els era desfavorable i, finalment, es van rendir a discreció (També s’usa amb el verb rendir)

deposar les armes (p.ext.), abaixar les armes (p.ext.), a la mercè de (p.ext.), a discreció (d’algú) (p.ext.)

sense reserves SP, incondicionalment, obertament (EC)

Li ha donat suport sense reserves / El president ha ratificat sense reserves el conseller

en tot i per tot, del tot, en cos i ànima