INCONDICIONAL

estar a les bones i a les males SV, acceptar la part desagradable o dolenta d’una cosa igual com es frueix de la bona o agradable; estar en qualsevol situació

Sap que sempre estarà a les bones i a les males, que li farà costat en totes les circumstàncies / Els fa costat sempre que el necessiten, a les bones i a les males

estar a les verdes i a les madures

fidel com un gos (p.ext.)

estar a les verdes i a les madures SV, acceptar la part desagradable o dolenta d’una cosa igual com es frueix de la bona o agradable / estar en qualsevol situació (EC, *)

Els pares sempre estan a les verdes i a les madures, pots comptar amb ells a tota hora / T’ajudarà sempre que el necessitis, a les verdes i a les madures (El verb es pot ometre)

estar a les bones i a les males, estar a les dures i a les madures

fidel com un gos (p.ext.)