INCOMPRENSIBLE

escriure fosc SV, escriure de manera que no s’entén allò que s’ha escrit (A-M)

Ho va escriure fosc perquè costés de desxifrar

parlar fosc (p.ext.), semblar escrit en xinès (p.ext.)

estar en grec SV, estar escrit de manera que no s’entén, o que algú no ho entén (A-M)

El teu germà redacta malament. Em va passar un escrit que estava en grec: no s’entenia gens

semblar escrit en xinès

parlar en grec (p.ext.)

no cabre-li al cap (a algú) SV, no ésser comprensible (A-M)

No li cap al cap que el seu veí hagués comès l’assassinat / No li cap dins el cap que la seva filla vulgui marxar de casa / Les seves paraules no li caben al cap (També s’usa amb la forma no cabre-li dins el cap (a algú))

no poder-se acabar (alguna cosa), no cabre-li a la barretina (a algú)

fer-li cabre (alguna cosa) al cap (a algú) (p.ext.), semblar mentida (p.ext.), ésser fort (p.ext.)

no fer sentit SV, no tenir sentit, no significar res (EC)

Un escrit sense punts ni comes no fa sentit / Aquesta frase no fa sentit (A-M, EC)

ésser un centpeus (alguna cosa) (p.ext.)

parlar en grec SV, parlar de manera que no s’entén (A-M)

Aquest professor parla en grec, no hi ha manera que ningú entengui el que diu a les classes

parlar en xinès

parlar cristià (ant.), estar en grec (p.ext.), llengua de pedaç (p.ext.)

parlar en xinès SV, algú, parlar d’una manera que ningú no l’entén

Com que no vocalitza, no l’entenc: sembla que parli en xinès

parlar en grec

parlar xinès (v.f.), parlar cristià (ant.), semblar xinès (p.ext.), parlar fosc (p.ext.), llengua de pedaç (p.ext.)

semblar escrit en xinès SV, resultar incomprensible, una lectura

Aquest document que m’heu passat sembla escrit en xinès, no s’entén / Acabo de llegir la carta i com si fos escrita en xinès (També s’usa amb el verb ésser)

semblar xinès, estar en grec

escriure fosc (p.ext.)

semblar xinès SV, resultar difícil de comprendre

El que diu aquest senyor sembla xinès per a mi. Com parla! (També s’usa amb el verb ésser)

semblar escrit en xinès, parlar en xinès

a l’abast (d’algú) (ant.)