INCOMPLIR

faltar a la seva paraula SV, no complir una promesa

Ha faltat a la seva paraula / No presentant-nos al sopar faltarem a la nostra paraula (També s’usa amb les altres formes del possessiu) (EC, *)

fer-li el forat tort (a algú), fer cama coixa, trencador de fe

fer honor (a alguna cosa) (ant.), tenir paraula (ant.), aguantar la paraula (ant.), tenir paraula de sastre (p.ext.)

fer cama coixa SV, flaquejar, faltar a un compromís, deixar de complir (A-M)

Sempre que promet qualque cosa, al final fa cama coixa

faltar a la seva paraula, esmunyir-se com una anguila

[Mall. (A-M)]