INCOMPLIDOR

tenir paraula de marxant SV, complidor (ant.) / es diu irònicament referint-se a algú que promet una cosa i no és de fiar (Fr, *)

Va assegurar que a aquesta hora ja seria aquí i encara no ha arribat: té paraula de marxant

tenir paraula de sastre, tenir paraula de mercader, tenir poca paraula

ésser esclau de la seva paraula (ant.), tenir paraula de rei (ant.), fer honor (a alguna cosa) (ant.), tenir paraula (ant.), home de paraules (p.ext.)

tenir paraula de mercader SV, es diu irònicament referint-se a algú que promet una cosa i no és de fiar (A-M)

Crec que no complirà el que t’ha promès perquè té paraula de mercader

tenir paraula de marxant, tenir paraula de sastre, trencador de fe, tenir poca paraula

tenir paraula (ant.), home de paraules (p.ext.)

tenir paraula de sastre SV, es diu irònicament referint-se a algú que promet una cosa i no és de fiar (A-M)

Va dir que ell faria l’encàrrec i no l’ha fet, té paraula de sastre

tenir paraula de marxant, tenir paraula de mercader, tenir poca paraula

tenir paraula de rei (ant.), tenir paraula (ant.), faltar a la seva paraula (p.ext.), home de paraules (p.ext.)

tenir poca paraula SV, algú, deixar de complir alguna cosa que ha dit o que ha promès

No et refiïs d’ell que té poca paraula: mai no compleix les coses que promet / Segurament demà a les vuit del matí no serà aquí, malgrat que t’ho hagi promès; és una persona de poca paraula (També s’usa amb la forma de poca paraula)

tenir paraula de sastre, tenir paraula de marxant, tenir paraula de mercader, trencador de fe

tenir paraula (ant.), tenir paraula de rei (ant.), home de paraules (p.ext.)

trencador de fe SN, persona que trenca la paraula donada (EC)

No et refiïs de les seves promeses: és un trencador de fe

faltar a la seva paraula, tenir paraula de mercader, tenir poca paraula

tenir paraula (ant.), home de paraules (p.ext.)