INCOMPARABLE

ésser com comparar pomes amb peres SV, no poder-se comparar dues coses per manca de semblances

Voler comparar aquest jersei amb aquesta jaqueta és com comparar pomes amb peres. Que no veus que són d’un teixit i d’un estil ben diferents?

ésser d’allò que no hi ha SV, no poder-se comparar, en sentit pejoratiu (R-M)

Aquest noi no pot estar-se quiet i per fer maleses és d’allò que no hi ha / Quan ens trobem, sempre m’explica unes històries que són el que no hi ha (També s’usa amb les formes ésser el que no hi ha i ésser del que no hi ha) (R-M, *)

ésser el súmmum, ésser l’hòstia (algú), mai no vist, ésser tal com Déu l’ha fet

ésser allò que no hi ha (v.f.), de pinyol vermell (p.ext.), d’allò més (p.ext.), trencar el motlle (p.ext.)

no compondre (amb alguna cosa) SV, no ésser comparable, ésser inferior / es diu d’una cosa que és incongruent o no admet comparació amb una altra (R-M, IEC)

Aquest pati és molt petit; no compon res amb el pati de casa teva, que és el doble de gran / Què compon la torre de l’Oro as costat de ses nostres torres de la Seu? (R-M, A-M)

estar d’acord amb (ant.), a l’alçada de (ant.), no arribar-li a la sola de la sabata (a algú) (p.ext.)

no tenir comparació amb SV, ésser molt diferent una cosa d’una altra, no poder-s’hi comparar (A-M)

Aquest llibre no té comparació amb el que vaig llegir abans; és deu vegades millor, aquell / Creu que el cristall de Bohèmia no té comparació amb cap altre (També s’usa amb el nom comparança i amb les formes sens comparació i sens tota comparació) (R-M, *)

no tenir punt de comparació amb

sens igual (p.ext.), sens par (p.ext.), sense parell (p.ext.), sense parió (p.ext.)

no tenir punt de comparació amb SV, ésser molt diferent una cosa de l’altra, no poder-s’hi comparar

Aquest ordinador és el millor, no té punt de comparació amb el que tenia abans / El model nou d’aquest cotxe no té ni punt de comparació (El complement és opcional)

no tenir comparació amb

sens igual (p.ext.), sens par (p.ext.), sense parell (p.ext.), sense parió (p.ext.)

sens igual SP, que no hi ha res o ningú amb què o amb qui es pugui comparar

És un quadre sens igual

sense parell, sense parió, sens par

no tenir punt de comparació amb (p.ext.), no tenir comparació amb (p.ext.), per excel·lència (p.ext.)

sense parió SP, sense igual, incomparable (IEC)

Aquest motor és d’una resistència sense parió; mai no he hagut d’adobar-lo / És d’una bellesa sense parió (També s’usa amb la forma sens parió) (R-M, *)

sense parell, sens par, sens igual

no tenir punt de comparació amb (p.ext.), no tenir comparació amb (p.ext.), per excel·lència (p.ext.)