INCOHERENT

tenir la teulada de palla SV, tenir una persona els mateixos defectes que ella critica o voldria criticar en els altres (A-M)

En Jaume no suporta la impuntualitat i ell és la persona més impuntual del món. Té la teulada de palla, aquest!

tenir la teulada de vidre

veure una palla en els ulls dels altres i no veure la biga en els seus (p.ext.)

tenir la teulada de vidre SV, tenir una persona els mateixos defectes que ella critica o voldria criticar en els altres (A-M)

La Gemma no tolera la intransigència i després quan se li posa una ceba al cap no hi ha qui la faci canviar d’opinió. Té la teulada de vidre!

tenir la teulada de palla

veure una palla en els ulls dels altres i no veure la biga en els seus (p.ext.)