INCLINAR-SE

anar a la banda SV, una nau, inclinar-se a un costat (IEC)

Quan arribaven al port, el vaixell ha començat a anar a la banda

estar fora de plom SV, decantar-se de la posició vertical (IEC)

Compte amb aquests ferros, que sembla que estiguin fora de plom i poden caure

perdre el plom

perdre el plom SV, decantar-se de la posició vertical (IEC)

Aquella grua va perdre el plom i va caure damunt la construcció nova

estar fora de plom