INCERTESA

estar si cau no cau SV, (estar) en posició falsa, insegura, en perill de caure / estar (una cosa) a punt de desprendre’s (A-M, EC)

El gerro de les flors és a la punta de la taula i està si cau no cau

caic no caic

estar si cau si no cau (v.f.)