INCERT

ja veurem com acabaran ses misses O, es diu referint-se a un procés o cosa de què no es veu quin final tindrà (A-M)

Espera, que ja veurem com acabaran ses misses

ja en parlarem

cantar victòria (ant.); al collir les figues ens veurem (p.ext.); bé, bé (p.ext.); de mal (fer alguna cosa) (p.ext.)

[Mall. (A-M)]