INCALCULABLE

sens nombre SP, incomptable / en tan gran nombre que no es pot comptar (R-M, A-M)

Té béns sens nombre, és un home molt ric

no tenir fi, no tenir fi ni compte

sense nombre (v.f.)