INAUGURACIÓ

posar la primera pedra SV, (posar la) pedra de la primera filada d’un edifici (EC)

Van posar la primera pedra d’aquell edifici