INAPROFITABLE

no poder-ne tirar cap tros a l’olla SV, no treure’n, d’una cosa, gens de profit material (EC)

Aquesta roba ja és molt vella i passada de moda; no en podrem tirar cap tros a l’olla (També s’usa amb les formes no tirar-ne cap tros a l’olla i no posar-ne cap tros a l’olla)

bo per a les escombraries, bo per a llençar, no ésser bo per a Déu ni per al diable

no haver-hi per on agafar (alguna cosa) (p.ext.)