INAJORNABLE

del moment SP, expressió que hom aplica a una necessitat, una tasca, etc., urgent, inajornable (EC)

A les zones on s’ha produït el conflicte bèl·lic necessiten provisions i material sanitari: aquestes són les necessitats del moment