INADVERTIT

passar-li per malla (a algú) SV, no ésser agafat o advertit (A-M)

Vigila que no et passi res per malla! / Podria ésser que vostès haguessin de badar bones orelles perquè no els passàs res per malla (*, A-M)

passar per alt (a algú), passar-li per ull (a algú)

[Mall. (A-M)]