INADMISSIBLE

a cap preu SP, de cap manera / expressió amb què hom reforça una negació o nega rotundament alguna cosa (R-M, *)

Això que es proposen de fer, jo no ho voldria a cap preu; ho considero indigne (R-M)

de cap manera, per res del món, per cap diner del món, ni per la vida