INACCEPTABLE

no poder anar SV, inacceptable / alguna cosa, no ésser acceptable (Fr, *)

Aquesta fruita no pot anar, és tota tarada / Aquests treballs tal com els heu presentat no poden anar, ja els esteu repetint altre cop (Fr, *)

no poder passar

en mal estat (p.ext.), en males condicions (p.ext.), ésser pecat i porqueria (p.ext.), no s’hi val (p.ext.), no hi ha dret (p.ext.)

no poder anar ni amb corrioles SV, ésser inadmissible, intolerable (R-M)

Hi ha massa desordre; això no pot anar ni amb corrioles; cal posar-hi normes rígides (També s’usa amb la forma no poder anar ni amb cúrries) (R-M)

no anar enlloc, no poder anar ni amb rodes

no poder anar ni amb rodes SV, ésser inadmissible (R-M)

Això no pot anar ni amb rodes; si no hi ha silenci, no podrem treballar (R-M)

no anar enlloc, no poder anar ni amb corrioles

no poder passar SV, inacceptable / alguna cosa, no ésser acceptable (Fr, *)

No pot passar un projecte com aquest, perquè no és gaire polit

no poder anar

en mal estat (p.ext.), en males condicions (p.ext.), ésser pecat i porqueria (p.ext.), no s’hi val (p.ext.), no hi ha dret (p.ext.)