INACABAT

a la meitat SP, a mig fer / sense acabar quelcom (R-M, *)

Ha deixat la feina a la meitat, sense voler continuar / És molt inconstant: tot el que comença ho deixa a la meitat (R-M)

a mig fer, a mig camí (d’alguna cosa), a mitges costures, sense closca

el més calent és a l’aigüera (p.ext.)

a mig camí (d’alguna cosa) SP, sense acabar quelcom (R-M)

A mig camí de la carrera va haver de posar-se a treballar i no va poder continuar estudiant / Volia ésser advocat, però s’ha quedat a mig camí perquè no ha superat els exàmens (El complement és opcional) (*, R-M)

a la meitat, a mig fer, a mitges costures

a mig fer SP, sense ésser acabat (R-M)

Tinc la feina a mig fer i ara no puc deixar-la per anar amb tu / Tot ho deixa a mig fer, no té paciència per a res (R-M)

a mitges, a mig camí (d’alguna cosa), a mitges costures, sense closca, ésser verd, a la meitat, tenir (alguna cosa) al teler

en fàbrica (p.ext.), en obres (p.ext.), el més calent és a l’aigüera (p.ext.)

a mitges costures SP, sense acabar (R-M)

No vagis tan de pressa a pintar aquesta porta i fes-ho bé, que tu, per córrer, tot ho deixes a mitges costures (R-M)

a mig fer, a la meitat, a mig camí (d’alguna cosa), sense closca, tenir (alguna cosa) al teler

el més calent és a l’aigüera O, restar sense executar / no haver-hi res fet d’un afer que hauria d’ésser avançat (R-M, EC)

Ha dit que ho tindria tot preparat i veig que el més calent és a l’aigüera; no ha tocat res (El verb ésser només s’usa en present i en pretèrit imperfet d’indicatiu) (R-M)

ésser verd (p.ext.), a mig fer (p.ext.), a la meitat (d’alguna cosa) (p.ext.)

mal deixat SA, es diu d’una cosa manufacturada, escrita, etc. (Fr)

Aquestes sabates tenen un mal deixat (A-M)

en mal estat, en males condicions

semblar el carrer de mitja galta (p.ext.)

semblar el carrer de mitja galta SV, no ésser complet, inacabat (R-M)

Si fas entapissar les cadires, fes-ho també amb el sofà; altrament, semblaria el carrer de mitja galta (També s’usa amb el verb ésser) (R-M)

pengim-penjam (p.ext.), can penja-i-despenja (p.ext.), mal deixat (p.ext.)

sense closca SP, inacabat / sense ésser acabat (R-M, *)

Tots els seus projectes queden sense closca (R-M)

a mig fer, a la meitat, a mig camí (d’alguna cosa), a mitges costures, ésser enlaire

tenir (alguna cosa) al teler SV, tenir alguna cosa a mig fer (IEC)

Encara tinc els teus exercicis al teler, no els he acabat de corregir

a mig fer, a mitges costures

tenir (alguna cosa) entre cap i coll (ant.)