INÈRCIA

punt mort SN, posició en la qual un òrgan motor d’un mecanisme, en no rebre cap impuls, només pot continuar desenvolupant el seu moviment per inèrcia (EC)

Ara mateix tenim la maquinària en punt mort / Has de posar el cotxe en punt mort

temps mort