IMPUTAR

fer-li un capçal (a algú) SV, fer un arreplec d’imputacions contra algú (IEC)

Al meu oncle li han fet un capçal, però és innocent de tot el que se l’acusa (Sovint s’usa amb el modificador bon en posició prenominal)

posar-li un capçal (a algú), posar-li (alguna cosa) al damunt (a algú), carregar el mort (a algú)

posar-li un capçal (a algú) SV, atribuir injustificadament un fet a algú / fer un arreplec d’imputacions contra algú (R-M, IEC)

Li van posar un capçal per encobrir el culpable / No és cert que ho hagi fet ell: li posen un bon capçal amb tota la mala intenció de desprestigiar-lo / A sa teua dona li han posat un bon capçal (Sovint s’usa amb el modificar bon en posició prenominal) (*, *, A-M)

fer-li un capçal (a algú), posar-li un capell (a algú), carregar el mort (a algú), penjar un miracle (a algú), posar-li (alguna cosa) al damunt (a algú)

posar (alguna cosa) en boca (d’algú) (p.ext.)