IMPROPI

fora de propòsit SAdv, impropi / que no s’ajusta a la matèria o assumpte de què es tracta (Fr, *)

Això que ha dit no té sentit, està fora de propòsit

fora de lloc, fora de to, no fer al propòsit, no venir al propòsit