IMPRODUCTIU

any prim SN, any de poca collita (IEC)

Aquest darrer ha estat any prim per a les olives

mal any

any d’esplets (ant.); bon any (ant.); no hi van totes, a la borrassa (p.ext.)

mal any SN, any de collita dolenta (EC)

Si no plou més aquest serà mal any per a la fruita

any prim

any d’esplets (ant.), bon any (ant.)

terreny mort SN, terreny superficial, de natura qualsevol, que recobreix un jaciment mineral, una roca d’interès econòmic, un jaciment d’hidrocarburs (IEC)

No s’hi pot plantar res perquè és un terreny mort