IMPRIMIR

posar negre sobre blanc SV, imprimir un diari

Quan el periodista està ben segur d’una informació, només cal posar negre sobre blanc