IMPRIMINT-SE

en premsa SP, dit d’alguna obra que està en procés d’impressió

Aquest article correspon a un treball en premsa