IMPREVISOR

no pensar en demà SV, no ésser previsor (IEC)

És un home que no pensa mai en demà

no pensar en santa Bàrbara fins que trona, no recordar-se de santa Bàrbara fins que trona

no pensar en el demà (v.f.), pensar en el dia de demà (ant.), posar el pegat abans del floronco (ant.)

no pensar en santa Bàrbara fins que trona SV, no preocupar-se de les coses venidores, no preveure els perills (A-M)

És molt poc previsor: no pensa en santa Bàrbara fins que trona

no pensar en demà, no recordar-se de santa Bàrbara fins que trona

posar el pegat abans del floronco (ant.)

no recordar-se de santa Bàrbara fins que trona SV, no acudir a algú per res mentre no l’ha-gen de mester; no ésser previsor, deixar per al moment crític la preocupació de posar mitjans per alliberar-se d’algun mal (A-M)

Sempre fa les coses sense preveure’n les conseqüències. No es recorda de santa Bàrbara fins que trona

no pensar en santa Bàrbara fins que trona, no pensar en demà

posar el pegat abans del floronco (ant.)