IMPREVISIBLE

no comptar amb el batlle SV, no tenir en compte allò que és primordial (R-M)

Calculàvem poder tenir un bon benefici, però no comptàvem amb el batlle; a darrera hora la pluja ens va esguerrar la festa (R-M)

veure a venir (p.ext.)