IMPREVISIÓ

mal cap SN, imprevisió, oblit, desorganització

Pel seu mal cap, vaig haver de tornar a casa a buscar-li una jaqueta perquè tenia fred / Pel seu mal cap, l’empresa va fer fallida

mal pas (p.ext.)