IMPRESSIONAR

donar la campanada SV, escandalitzar / produir una forta impressió, un escàndol (R-M, *)

Aquella actriu ha donat la campanada de publicar les seves memòries on compromet molta gent (R-M)

donar un espectacle (p.ext.), fer un espectacle (p.ext.), donar la nota (p.ext.)

fer cop SV, causar algú, en aparèixer o en actuar, un gran efecte; fer impressió (EC)

La seva declaració ha fet cop, ja que es tracta d’un testimoni inesperat / La darrera exposició va fer cop; ni el mateix autor s’esperava tant d’èxit (R-M)

fer crit, fer forat, fer sensació

deixar fred (algú) (ant.), caure com una bomba (p.ext.), fer presa en (p.ext.)

fer forat SV, impressionar / algú o alguna cosa, causar en aparèixer o en actuar, un gran efecte; fer impressió (R-M, *)

Les seves paraules sempre fan forat entre la gent jove; sap com interessar-los / Aquell silenci sepulcral féu forat en tots els qui assistiren als funerals (R-M)

fer cop

deixar fred (algú) (ant.), fer forrolla (p.ext.)

parlar a l’ànima SV, impressionar fortament l’esperit (A-M)

És d’aquell tipus de coses que parlen a l’ànima i t’emocionen

parlar al cor, tocar el cor (a algú)

parlar al cor SV, impressionar fortament l’esperit (A-M)

Aquests tipus de successos parlen al cor, és impossible no reaccionar en sentir-los

parlar a l’ànima, tocar el cor (a algú)

trencar el cor (a algú) SV, produir una gran impressió de dolor, amb tendència al plor, despertar un viu sentiment de compassió (EC)

La situació d’aquells nens del tercer món li ha trencat el cor (També s’usa amb els verbs partir i rompre)

tocar el cor (a algú), fer plorar les pedres

rosegar-li el cor (a algú) (p.ext.)