IMPRESCINDIBLE

de primera necessitat SP, expressió aplicada a allò de què hom no pot prescindir (EC)

El pa és un article de primera necessitat / La feina ho és tot per a la Maria (EC, *)

ésser el tot de SV, ésser allò que constitueix l’essència d’una cosa, allò de què no es pot prescindir (A-M)

Una bona organització és el tot del bon funcionament d’una empresa / La família és el seu tot (El complement és opcional) (*, EC)

ésser-ho tot (per algú)

la pedra angular (p.ext.)

ésser-ho tot (per algú) SV, ésser allò que constitueix l’essència d’una cosa, allò de què no es pot prescindir

La família ho és tot per a ell (EC)

ésser el tot de

la pedra angular (p.ext.)