IMPRECISIÓ

un no sé què SQ, expressió per a referir-se a una qualitat imprecisa (R-M)

La seva veu tenia un no sé què de tristesa o d’apatia que no s’adeia amb la vivor dels seus ulls / La seva cara tenia un no sé què de sospitós (R-M)

una mena de

un si és no és (p.ext.)