IMPORTÀNCIA

ANT

de més grosses n’han passades O, expressió que treu importància a una afirmació

Això no és cap problema important, de més grosses n’han passades

de més grosses se n’han vistes

deixar córrer (alguna cosa) (p.ext.), poca cosa (p.ext.), de més verdes en maduren (p.ext.)

ANT

de més grosses se n’han vistes O, expressió que treu importància a una afirmació

No cal que ploris tant, en caure no t’has fet pas mal; de més grosses se n’han vistes

de més grosses n’han passades

deixar córrer (alguna cosa) (p.ext.), poca cosa (p.ext.), de més verdes en maduren (p.ext.)

ANT

no serà tant O, expressió que treu importància a una afirmació (R-M)

Que has pescat un llobarro de vuit quilos? No serà tant, sempre exageres molt / No serà tant! Sempre et queixes per poca cosa (R-M, *)

no haver-n’hi per a tant, no haver-hi tant per tant

deixar córrer (alguna cosa) (p.ext.), pots comptar (alguna cosa) (p.ext.), pots pensar (alguna cosa) (p.ext.)