IMPERTINENT

fora de propòsit SAdv, impertinent / que és insolent (Fr, *)

Aquestes paraules estan fora de propòsit / No acceptem comentaris fora de propòsit

fora de lloc, fora de to