IMPERMEABLE

capa d’aigua SN, impermeable / abric de roba impermeable (Fr, *)

Abans no surtis de casa, agafa la capa d’aigua, que plourà

capa de pluja, roba d’aigua

capa de pluja SN, impermeable / abric de roba impermeable (Fr, *)

Va sortir vestida amb una capa de pluja i unes botes d’aigua

capa d’aigua, roba d’aigua

roba d’aigua SN, peça de tela impermeabilitzada que els mariners porten per defensar-se de la pluja i de l’aigua del mar tempestuós / abric de roba impermeable (A-M, *)

Si surts agafa la roba d’aigua, perquè em sembla que plourà

capa d’aigua, capa de pluja